1) Internetu mogu pristupiti: a) samo dobronamjerni ljudi b) samo zli i opasni ljudi c) svi koji imaju mogućnost pristupa internetu d) samo učenici i njihovi roditelji 2) Kada mi netko pošalje elektroničku poruku neprikladnog sadržaja, trebam: a) proslijediti poruku svim prijateljima b) odgovoriti na poruku c) prijaviti korisnika te obrisati poruku 3) Današnja najčešća aktivnost korisnika interneta je: a) kupovina putem interneta b) igranje računalnih igrica c) korištenje društvenih mreža 4) Na internetu si i tvoj Internet pružatelj usluga te traži tvoju lozinku kako bi mogao nešto popraviti. Hoćeš li ju dati? a) Da. Pa trebaju nešto popraviti. b) Ne. Nitko me ne smije tražiti lozinku osim roditelja. 5) Kada stvaraš novu adresu pošte, trebaš: a) koristiti ime, prezime i godinu rođenja b) koristiti ime sestre ili brata c) koristiti ime koje ne otkriva tvoj stvarni identitet 6) Što su to osobni podatci? a) Ime i prezime te adresa stanovanja. b) Koliko učenika ide u tvoj razred. c) Broj cipela koje nosiš te boja tvoje kose. 7) Najbolja lozinka se sastoji: a) samo od slova b) od slova i brojki c) od brojki, velikih i malih slova d) od brojki, velikih i malih slova te posebnih znakova 8) Što je Cyberbullying? a) Slanje sadržaja s računala na internet.  b) Virtualno zlostavljanje, odnosno zlostavljanje preko interneta. c) Oblik virusa kojim možemo zaraziti naše računalo. 9) Ako posjećujem web stranicu na kojoj me traži unos imena i prezimena kako bi dobio nagradu, tada ću: a) posavjetovati se s roditeljima te onda razmisliti b) unijet ću ime i prezime roditelja c) unijet ću ime i prezime prijatelja 10) Kod kuće imaš pravila korištenja interneta, no kad si kod prijatelja: a) roditelji me ne vide, mogu raditi što želim b) i dalje ću poštivati pravila roditelja c) ta pravila ne vrijede, nismo na istom internetu

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?