____ dijela rečenice u kojemu se počinje nabrajati pišemo ____. Riječi koje ____ odvajamo ____. Zadnje dvije riječi ____ zarezom već pišemo ____ ili ____. Dvotočka je ____ znak koji se piše ispred riječi u ____ ili u nabrajanju.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?