Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji je peti dan u tjednu? a) petak b) subota c) četvrtak d) nedjelja e) utorak f) srijeda 2) Ako je danas srijeda, koji dan će biti sutra? a) petak b) četvrtak c) subota d) ponedjeljak e) nedjelja f) utorak 3) Ako je sutra ponedjeljak, koji dan je bio jučer? a) nedjelja b) utorak c) srijeda d) petak e) subota f) četvrtak 4) Ako je jučer bio utorak, koji dan će biti prekosutra? a) četvrtak b) srijeda c) ponedjeljak d) petak e) subota f) nedjelja 5) Ako je sutra nedjelja, koji dan je bio prekjučer? a) petak b) subota c) četvrtak d) ponedjeljak e) utorak f) srijeda 6) Ako je danas ponedjeljak, koji dan će biti prekosutra? a) utorak b) ponedjeljak c) četvrtak d) srijeda e) petak f) subota 7) Ako je prekosutra četvrtak, koji je dan danas? a) utorak b) srijeda c) petak d) nedjelja e) subota f) ponedjeljak 8) Ako je jučer bila subota, koji dan će biti prekosutra? a) nedjelja b) petak c) subota d) srijeda e) ponedjeljak f) utorak

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti