1) Broj 3.54712 zaokružen na tri decimale a) 3.546 b) 3.547 c) 3.548 2) Broj 56.512 zaokružen na dvije decimale a) 56.53 b) 56.51 c) 56.52 3) Broj 0.592 zaokružen na jednu decimalu a) 0.6 b) 0.5 c) 0.7 4) Broj 3.54712 zaokružen na desetice a) o b) 3 c) 4 d) 10 5) Broj 55.54 zaokružen na stotice a) 100 b) 0 c) 50 d) 56 6) Broj 23.912 zaokružen na cijelo a) 23 b) 24 c) 22 7) Broj 13.99712 zaokružen na dvije decimale a) 14 b) 13.99 c) 13.90 8) Broj 9.99 zaokružen na jednu decimalu a) 19 b) 10 c) 9 d) 9.90

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?