1) Koji je drugi naziv sklonidbe? a) Čestica. b) Deklinacija. c) Veznici. d) Glagol. e) Lirika. f) Epitet. 2) Dativ ima isti oblik kao... a) Nema. b) Nominativ. c) Vokativ. d) Lokativ. e) Instrumental. f) Genitiv. 3) Što izriče genitiv? a) Predmet. b) Društvo i sredstvo. c) Tema i mjesto radnje. d) Primatelja i smjer kretanja. e) Građa i pripadnost. 4) Izbaci uljez. (Sve imenice moraju biti u genitivu.) a) Bicikla. b) Ružice. c) Mame. d) Knjige. e) Učiteljici. f) Mobitela. 5) Lokativ izriče primatelja i smjer kretanja. a) Točno. b) Netočno. 6) (Ispred i ) u što se k pretvara/promijeni? a) Mijenja se u s. b) Mijenja se u c. c) Mijenja se u z. 7) Dativ najčešće dolazi s prijedlozima. a) Točno. b) Netočno. 8) ________ izriče predmet. a) Vokativ. b) Lokativ. c) Dativ. d) Genitiv. e) Instrumental. f) Akuzativ. 9) Prijedlozi Dativa su. . . ? (Odgovor treba imati sve prijedloge.) a) k,unatoč,usprkos,nasuprot b) k,ka,nasuprot,unatoč,usprkos c) na,pri,prema,o d) u,o,pri,prema,na e) na,u,o f) usprkos,nasuprot,k,ka 10) Prijedlozi Lokativa su. . . ? a) Usprkos b) Na c) Po,pri d) O,u e) Unatoč f) Prema 11) Koja su padežna pitanja instrumentala? a) Kome,čemu b) O kome,o čemu c) Koga,što d) S kim,s čim e) Koga,čega f) Tko,što 12) Padežna pitanja Vokativa su. . . ? a) Nema padežna pitanja. b) S kim,s čim c) Doziv d) Oj! Ej! e) Kome,čemu 13) Neke imenice muškoga roda u __________ mogu imati dugu i kratku množinu. a) -lokativ- b) -vokativ- c) -akuzativu- d) -dativu- e) -genitivu- f) -nominativu- 14) Što su padeži? a) Padež je književni rod. b) Ukrasni pridjevi su padeži. c) Različiti oblici imenica su padeži. 15) Odaberi točan odgovor. (Društvo) a) To je plastična boca. b) Ovo je Mašin bicikl. c) To je gumeni kotač. d) Rado se družim s prijateljima. e) Meso jedem vilicom. f) Maša vozi crveni bicikl. 16) Što je palatalizacija? (cijeli odgovor) a) Glasovna promjena. b) Glasovna promjena gdje se suglasnici k,g,h pretvaraju u c,z,s. c) Glasovna promjena gdje se suglasnici k,g,h pretvaraju u č,ž,š. 17) Što je sibilarizacija? (cijeli odgovor) a) Glasovna promjena gdje se suglasnici k,g,h pretvaraju u c,z,s. b) Ukrasni pridjev. c) Glasovna promjena gdje se suglasnici č,ž,š pretvaraju u k,g,h.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?