Brže osmislite bolja predavanja
1) Promet je a) prijevoz ljudi b) prijevoz stvari c) prijevoz ljudi i stvari 2) Ulica je prometnica a) izvan mjesta b) u mjestu c) u mjestu i izvan njega 3) Prometna pravila i znakove moraju poštovati a) vozači b) pješaci c) svi sudionici prometa 4) Ovo je znak a) za pješački prijelaz b) zabrana kretanja za bicikliste c) za dozvoljeno kretanje biciklom 5) Cestu prelazim kada je na semaforu a) crveno svjetlo b) žuto svjetlo c) zeleno svjetlo 6) Prije prelaska ceste gledam a) desno - lijevo - desno b) lijevo - desno - desno c) lijevo - desno - lijevo d) desno - lijevo - lijevo 7) U proljeće su dani a) kraći nego zimi b) jednako dugi kao zimi c) duži nego zimi 8) Vrijeme u proljeće je a) promjenjivo i toplije nego zimi b) sunčano i vruće c) hladno i kišovito d) vruće i sparno 9) Vjesnici proljeća su a) ljudi b) biljke c) životinje 10) Ptice selice su a) lastavice i kosovi b) vrapci i žune c) rode i lastavice d) djetlići i sove 11) Životinje u proljeće a) spavaju i odmaraju se b) dobivaju mlade i brinu se o njima 12) U voćnjaku se u proljeće a) obrezuje vinova loza b) sade mlade biljke c) obrezuje živica d) obrezuju voćke 13) Ljudi se u proljeće odijevaju a) u tople jakne, kape i šalove b) kao i ljeti c) laganije nego zimi

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti