1) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 5 b) 4 c) 1 2) KOJI JE BROJ RAZLIKA? a) 3 b) 2 c) 1 3) KOJI JE BROJ UMANJENIK? a) 3 b) 2 c) 5 4) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 3 b) 1 c) 4 5) KOJI JE BROJ RAZLIKA? a) 5 b) 4 c) 1 6) KOJI JE BROJ RAZLIKA? a) 4 b) 3 c) 1 7) KOJI JE BROJ UMANJENIK? a) 3 b) 4 c) 1 8) KOJI JE BROJ UMANJENIK? a) 1 b) 2 c) 3 9) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 3 b) 1 c) 2

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?