Brže osmislite bolja predavanja
Correct: đak, učenik, noć, mač, čaša, čizma, čarapa, čačkalica, ručak, kći, ćud, sreća, cvijeće, džep, džem, anđeo, lađa, rođak, Incorrect: džak, ućenik, noč, mać, ćaša, ćizma, ćarapa, ćovjek, ćačkalica, ćavao, voče, tisuča, cviječe, đep, đem, anđžeo, ladža, rođžak,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti