1) Tekercsbe áramot vezetünk. Mi jön létre? a) elektromos áram b) mágneses mező c) áramforrás 2) Mi a szerepe a vasmagnak az elektromágnesben? a) nélküle nincs mágneses hatás b) erősíti a mágneses hatást c) nehezebb lesz 3) Miben tér el az elektromágnes az állandó mágnestől? a) erősebb b) egyféle pólusa van c) ki - be kapcsolható 4) Az elektromágnes erőssége nő, ha a) erősebb áramot vezetünk a terkercsbe b) csökkentjük a tekercs menetszámát c) gyorsabban mozgatjuk a vasmagot a tekercsben 5) Ha változik az áram iránya a tekercsben, az elektromágnes pólusai is felcserélődnek. a) Igaz b) Hamis 6) Mi jön létre elektromágneses indukció esetén? a) mágseses mező b) elektromos mező 7) Elektromágneses indukció jön létre, ha a tekercsben.... a) mágneses mező mozog b) mágneses mező változik c) elektromos áram folyik 8) Kell-e áramforrás ahhoz, hogy egy áramkörben indukált áram folyjon? a) Igen, nélküle nem folyik áram. b) Nem, az áramforrást a változó mágneses mező hozza létre a tekercsben. 9) Melyik állítás hamis? Az indukált feszültség nagysága függ: Az indukált áram nagysága függ.... a) a vasmagól b) a tekercs menetszámától c) a mágneses mező erősségétől d) a változás gyorsaságától 10) Nem jön létre indukált feszültség, ha a tekercs mozog a mágnes előtt. a) Igaz b) Hamis 11) Melyik fizikus törvénye? Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy a mágnes mozgását akadályozni igyekszik. a) Lenz b) Faraday c) Einstein d) Jedlik Ányos 12) Kell-e munkát végezni az elektromos áram előállításához? a) nem b) igen 13) Milyen áramot állít elő a generátor? a) egyen b) váltakozó c) semmilyet 14) Melyik eszköz nem az indukció elvén működik? a) mikrofon b) bankkártya c) szeizmográf d) laptop

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?