Brže osmislite bolja predavanja
1) JEDAN a) 1 b) 11. c) 1. d) 11 2) DRUGI a) 2 b) 20. c) 12 d) 2. 3) TREĆI a) 4. b) 3. c) 14 d) 3 4) ČETIRI a) 7 b) 4. c) 2 d) 4 5) PET a) 5 b) 4. c) 15 d) 5. 6) ŠESTI a) 20. b) 6. c) 8. d) 6 7) SEDMI a) 4 b) 7. c) 7 d) 11 8) OSAM a) 8. b) 6 c) 10 d) 8 9) DEVETI a) 9. b) 2. c) 17 d) 9 10) DESET a) 10 b) 7 c) 10. d) 13 11) JEDANAESTI a) 11. b) 20. c) 10. d) 11 12) DVANAESTI a) 12 b) 7 c) 2. d) 12. 13) TRINAEST a) 11 b) 3 c) 13 d) 13. 14) ČETRNAEST a) 8 b) 14. c) 4 d) 14 15) PETNAESTI a) 10 b) 13. c) 5 d) 15. 16) ŠESNAESTI a) 10. b) 16. c) 16 d) 11. 17) SEDAMNAEST a) 17 b) 17. c) 4 d) 13. 18) OSAMNAEST a) 18 b) 4. c) 18. d) 5 19) DEVETNAESTI a) 9. b) 19. c) 10 d) 19 20) DVADESETI a) 8. b) 20. c) 12. d) 20

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti