Brže osmislite bolja predavanja
1) 14+3= a) 17 b) 7 c) 16 d) 15 e) 4 f) 12 2) 15+4= a) 9 b) 5 c) 19 d) 15 e) 14 f) 18 3) 11+3= a) 13 b) 14 c) 4 d) 12 e) 11 f) 3 4) 12+6= a) 16 b) 6 c) 14 d) 8 e) 18 f) 10 5) 11+1= a) 10 b) 11 c) 13 d) 12 e) 2 f) 5 6) 13+2= a) 7 b) 5 c) 17 d) 13 e) 14 f) 15 7) 16+3= a) 16 b) 7 c) 17 d) 18 e) 9 f) 19

Zbrajanje do 20 bez prijelaza

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti