1) Koja je znamenka na mjestu stotinke u broju 34.5906? a) 3 b) 4 c) 5 d) 9 e) 0 f) 6 2) Koja je znamenka na mjestu desetinke u broju 0.007? a) nula b) sedam c) nula i sedam d) dvije nule i sedam e) dvije nule f) decimalna točka 3) Koja je znamenka na mjestu desetice u broju 241.567 a) 2 b) 4 c) 1 d) 5 e) 6 f) 7 4) Jesu li decimalni brojevi 4.50 i 4.500 jednaki? a) NE b) DA / NE c) ponekad d) samo u posebnim uvjetima e) nisu nikada f) DA 5) Koliko je 2.4 + 3.1= a) 550 b) 55 c) 5.5 d) 50.5 e) 0.55 f) nema rješenja 6) 50+ 4.4= a) 94 b) 9.4 c) 6 d) 0.6 e) 54.4 f) 90 7) Koliko je 4.6 -2.1= a) 6.7 b) 67 c) 0.67 d) 25 e) 2.5 f) nema rješenja 8) Koliko je 3.5 -0.8 = a) 2.7 b) nema rješenja c) 43 d) 0.27 e) 27 f) 4.3 9) Koliko je 5 - 2.7= a) 2.2 b) 77 c) 7.7 d) 0.23 e) 23 f) 2.3 10) Koliko je 3.5 + 4.4 + 2.1 = a) 10.0 b) 1 c) nema rješenja d) 10 e) 100 f) 11 11) 4.5 - x = 2.2 Koji broj upisati umjesto x? a) 6.7 b) 23 c) 2.3 d) 67 e) nema rješenja f) 0.23 12) 4.3 - y = 10 Koji broj upisati umjesto y ? a) 14.3 b) 57 c) 5.7 d) nema rješenja e) 143 f) 0.57

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?