Brže osmislite bolja predavanja
1) Tehničke tvorevine proizvodimo od prirodnih ili umjetnih tvari koje zovemo a) materijali b) stvari c) sirovine 2) Materijale dobivamo preradbom različitih prirodnih tvari koje zovemo a) plastika b) guma c) sirovina 3) Plastika je a) prirodan materijal b) umjetni materijal 4) Polivinilklorid (PVC), stiropor, najlon, bakelit .. su a) plastika b) guma c) drvo 5) Od plastike izrađujemo a) balone , zračnice na automobilima.. b) vrećice za zamrzivanje hrane , zaštitne kacige .. 6) Od gume izrađujemo a) balone , zračnice na automobilima.. b) vrećice za zamrzivanje hrane , zaštitne kacige .. 7) Glavna sirovina za proizvodnju plastike i gume je a) kaučuk b) nafta c) brašno 8) Prednosti gume i plastike su a) dobri toplinski i električni izolatori b) lako se razgrađuju 9) Plastika i guma su a) prirodni materijali b) umjetni materijali 10) U fizička svojstva ubrajamo a) čvrstoću, tvrdoću, elastičnost b) otpornost na Sunčevu svjetlost i zapaljivost c) glatkoća, boja, sjaj 11) Estetska svojstva odnose se a) na vanjski izgled b) na to kako reagiraju pri povišenioj temperaturi 12) Ocrtavanje je postupak u kojemu svaku pojedinu poziciju s radioničkog crteža precrtamo na površinu materijala u njezinoj prirodnoj veličini a) Ne b) Da 13) Najveće dopušteno odstupanje izmešu zadanih i stvarnih mjera nazivamo a) Zezancija b) Tolerancija 14) Ekonomičnost predstavlja a) što veći utrošak materijala i energije, jer to predstavlja bolju kvalitetu b) proizvodnju uz što manji utrošak materijala i energije, ali bez gubitka na kvaliteti proizvoda 15) Osmišljavanje i prikazivanje buduće tehničke tvorevine nazivamo a) dizajniranje b) ocrtavanje 16) Konstrukcijski materijali upotrebljavaju se za a) sprečavanje ulaska topline u objekte ( stiropor, kamena vuna ..) b) za oblaganje podova i zidova ( keramičke pločice, parket, laminat..) c) izradu glavnih nosivih elemenata ( zidovi, podovi, grede..) 17) Cement, vapno, gips i ljepila pripadaju u skupinu a) konstrukcijskih materijala b) vezivnih materijala c) izolacijskih materijala 18) Izolacijski materijali objekt štite od štetnih utjecaja poput vlage, buke, visokih i niskih temperatura. To su a) umjetne smole, stiropor, spužva, kamena vuna b) kamen, keramičke pločice, laminat, tekstil c) beton, opeke, čelični elementi, drvene grede 19) Materijalima za oblaganje ( kamen, keramičke pločice, laminat, tekstil, drvo ) najčešće oblažemo a) stropove b) podove i zidove c) vanjski dio objekta

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti