Brže osmislite bolja predavanja
1) Regoč je: a) hrast b) div c) grad 2) Kosjenka je: a) djevojčica b) vila c) šuma d) ravnica 3) Vranac je s Kosjenkom jurio: a) devet dana i devet noći b) osam dana i osam noći c) sedam dana i sedam noći 4) Vilinska koprena je Kosjenki služila za: a) letenje b) skrivanje c) hlađenje 5) Gdje je živio Regoč? a) u velikoj šumi b) u velikom gradu c) u velikom selu 6) Kako je ime grada u kojem je Kosjenka pronašla Regoča? a) Lego b) Lega c) Legen d) Legić 7) Što je Regoč radio u Legenu? a) Zidao je kuće. b) Brao je voće. c) Čistio je snijeg. d) Brojao je kamenje. 8) Koje je čarobne predmete posjedovala Kosjenka? a) Koprenu i biserje. b) Maramu i torbicu. c) Štapić i krunu. d) Luk i strijele. 9) Koga je Regoč umalo zaboravio pod zemljom? a) prijatelje b) Lilju c) Kosjenku d) čobane 10) Što znači riječ čoban? a) radnik b) pastir c) lopov 11) Tko je bio Liljo? a) Najstarije dijete u oba sela. b) Najvažnije dijete na svijetu. c) Najljepše i najmudrije dijete obaju sela. 12) Zašto je Liljo bio tužan i zabrinut? a) Jer je čuo da odrasli planiraju potopiti susjedno selo. b) Jer je gladan i žedan. c) Jer nije imao roditelje. 13) Kako se zove rijeka koja je potopila oba sela? a) Zloguka b) Zlovoda c) Zloduh d) Zloba 14) Tko je spasio djecu od Zlovode? a) Kosjenka b) Liljo c) Regoč d) šukundjed 15) Na slici je: a) đerdan b) koprena c) gumno d) sežanj

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti