1) Vrijeme koje je prošlo zovemo... a) Budućnost b) Prošlost c) Sadašnjost 2) Vrijeme koje će se tek dogoditi nazivamo... a) Sadašnjost b) Prošlost c) Budućnost 3) Vrijeme u ovom trenutku (sada) nazivamo... a) Sadašnjost b) Budućnost c) Prošlost 4) Vremenska crta je crta na kojoj su označene promjene u prirodi. a) Točno b) Netočno 5) Desetljeće je ... a) Razdoblje od 1000 godina b) Razdoblje od 100 godina c) Razdoblje od 10 godina 6) Petar ima 20 godina. On pripada... a) 1.desetljeću b) 2.desetljeću c) 5.desetljeću 7) Ivanka ima 60 godina. Ona pripada... a) 6. desetljeću b) 8. desetljeću c) 2. desetljeću 8) Koliko godina ima osoba koja pripada 3. desetljeću? a) 40 b) 30 c) 20 9) One koji su se rodili prije nas nazivamo... a) Potomci b) Predci 10) Mi smo ..... našim baka i djedova. a) Potomci b) Predci 11) Naša djeca će nama biti .... a) Predci b) Potomci

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?