1) 1 - 0 = a) 1 b) 5 c) 6 d) 8 2) 5 - 3 = a) 2 b) 10 c) 11 d) 14 3) 3 - 1 = a) 2 b) 4 c) 5 d) 8 4) 14 - 7 = a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 5) 13 - 7 = a) 3 b) 6 c) 10 d) 11 6) 20 - 5 = a) 8 b) 15 c) 16 d) 17 7) 13 - 4 = a) 9 b) 10 c) 11 d) 13 8) 19 - 14 = a) 3 b) 5 c) 6 d) 8 9) 4 - 2 = a) 2 b) 5 c) 11 d) 13 10) 10 - 4 = a) 2 b) 6 c) 7 d) 8

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?