Brže osmislite bolja predavanja
Glagoli - Riječi kojima izričemo radnju imenice, Pridjevi - Riječi kojima opisujemo kakva je/ čija je imenica, ŠTO? TKO ? GDJE? KADA? ZAŠTO? - Izvješćivanje o obavljenom zadatku, Zarez - Odvaja riječi u nabrajanju, Trotočka - Nabrajanje nije završeno, Dvotočka - Zapisuje se prije nabrajanja u rečenici, Kratice - Zapisivanje riječi skraćeno, postoje s točkom i bez točke, mm - milimetar, str. - stranica, kg - kilogram, dl - decilitar, npr. - na primjer, šk. god. - školska godina,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti