Brže osmislite bolja predavanja
1) U koliko se agregacijskih stanja voda nalazi u prirodi? a) 2 b) 3 c) 1 d) 4 2) Koliki postotak čini slana voda na Zemlji? a) 96,5% b) 98% c) 97,5% d) 97% 3) Koliki postotak čini slatke vode na Zemlji? a) 1,5% b) 3 c) 2 d) 2,5% 4) Pitka voda je na Zemlji raspoređena: a) neravnomjerno b) ravnomjerno 5) Što ima ključno značenje za opskrbu pitkom vodom? a) vode tekućice b)  ledenjak c) voda u podzemlju d) morska voda e) vode stajaćice 6) Kakav može biti riječni režim? a) kišni i riječni b) kišni, snježni i mješoviti  c) mješoviti, kišni i riječni d) kišni, ledenjački, mješoviti i snježni 7) Područje odakle pritječe voda prema moru ili jezeru naziva se: a) slijev b) porječje c) razvodnica  8) Vlažna staništa posebno bogata kukcima, vodozemcima, ribama i pticama zovu se: a) jezera b) močvare c) rijeke

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti