Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko porodnih doba ima porođaj? a) 2 b) 5 c) 4 2) Koje porodno doba je doba istiskivanja odn. rođenja djeteta? a) 1. porodno doba b) 3. porodno doba c) 2. porodno doba 3) Koje porodno doba je prijelazni period prema babinju? a) 1. porodno doba b) 4. porodno doba c) 3. porodno doba 4) Znakovi koji upućuju trudnicu u rodilište su početak trudova ili ________________________. a) prsnuće vodenjaka b) krvarenje c) bol u zdjelištu 5) Koliko traje 4. porođajno doba? a) 3 sata b) 2 sata c) 1 sat 6) Rodilja za vrijeme prijelaznog perioda prema babinju se nalazi na odjelu. a) točno b) netočno 7) Trudnicu u 2. porođajnom dobu nazivamo rodiljom jer je to doba kada rađa dijete. a) točno b) netočno 8) Koliko se zadržava u bolnici zdrava babinjača? a) 2-4 dana b) 3-5 dana c) 1 dan 9) Prvo porođajno doba jest doba početka trudova, prsnuća plodovih ovoja te ____________________. a) rođenja djeteta b) krvarenja c) otvaranja cerviksa 10) Treće porođajno doba je doba rađanja__________________. a) djeteta b) sekundina

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti