Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Moj prijatelj žarko živi u Zagrebu. b) Moj prijatelj Žarko živi u Zagrebu. c) Moj prijatelj Žarko živi u zagrebu. 2) Koja je rečenica pravilno napisana? a) U nedjelju idem kod bake u Veliku Goricu. b) U nedjelju idem kod bake u veliku Goricu. c) U nedjelju idem kod bake u veliku goricu. 3) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Idemo li kod Valentine na rođendan? b) Idemo li kod valentine na rođendan? c) Idemo li kod Valentine na rodžendan? 4) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Mama Jadranka pravi najbolje kolaće. b) Mama jadranka pravi najbolje kolače. c) Mama Jadranka pravi najbolje kolače. 5) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Drago ide u viroviticu na utakmicu. b) Drago ide u Viroviticu na utakmicu. c) drago ide u Viroviticu na utakmicu. 6) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Krava Jagoda daje mlijeko. b) Krava Jagoda daje mlijeko c) Krava jagoda daje mlijeko. 7) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Kuma Hana ljetuje u Biogradu na moru. b) Kuma hana ljetuje u Biogradu na Moru. c) Kuma Hana ljetuje u Biogradu na Moru.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti