1) Razlomačka crta označava računsku operaciju  a) množenja b) dijeljenja c) zbrajanja d) oduzimanja 2) Broj iznad razlomačke crte nazivamo a) prethodnik b) sljedbenik c) brojnik d) nazivnik 3) Razlomak je veći od 1 ako je a) nazivnik veći od brojnika b) brojnik manji od nazivnika c) nazivnik jednak brojniku d) brojnik veći od nazivnika 4) Razlomak je jednak prirodnom broju samo ako je  a) brojnik veći od nazivnika b) brojnik djelitelj nazivnika c) brojnik višekratnik nazivnika d) nazivnik manji od brojnika 5) Koliko osmina ima 1 cijelo? a) 10 b) 1 c) 8 d) 16 6) Koliko devetina ima 2 cijela? a) 9 b) 1 c) 2 d) 18 7) Koliko petina ima 3 cijela? a) 15 b) 5 c) 3 d) 9 8) Broj 2 napisan kao razlomak s nazivnikom 7 je a) 2/7 b) 7/2 c) 7/7 d) 14/7 9) Broj 6 napisan kao razlomak s nazivnikom 8 je a) 48/8 b) 42/8 c) 48/6 d) 6/8 10) Broj 5 napisan kao razlomak s brojnikom 20 je a) 5/20 b) 20/4 c) 20/5 d) 4/20 11) Broj 7 napisan kao razlomak s brojnikom 35 je a) 35/7 b) 35/5 c) 36/7 d) 7/35 12) Koliko je 1/2 od 18? a) 6 b) 2 c) 8 d) 9 13) Koliko je 2/3 od 27? a) 24 b) 9 c) 18 d) 16 14) Koliko je 4/5 od 40? a) 32 b) 50 c) 8 d) 10 15) Koji dio dm su 3 cm? a) 10 b) 3/100 c) 3/10 d) 30 16) Koji dio dana su 4 sata? a) 1/4 b) 1/8 c) 24/6 d) 1/6 17) Razlomak 17/6 jednak je mješovitom broju a) 3 i 1/6 b) 2 i 1/6 c) 1 i 5/6 d) 2 i 5/6 18) Mješoviti broj 5 cijela i 3/7 jednak je razlomku a) 38/7 b) 38/5 c) 15/7 d) 35/3 19) Jedna petina nekog broja je 10. Koji je to broj? a) 2 b) 25 c) 50 d) 100 20) Između kojih dvaju uzastopnih prirodnih brojeva se nalazi razlomak 36/7 a) Između 6 i 7 b) Između 4 i 5 c) Između 1 i 2 d) Između 5 i 6

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?