1) 650:25 a) 99 b) 6 c) 70 d) 26 e) 25 f) 30 2) 992:31 a) 29 b) 32 c) 67 d) 25 e) 34 f) 28 3) 504:12 a) 40 b) 37 c) 19 d) 43 e) 42 f) 48 4) 345:23 a) 19 b) 23 c) 15 d) 36 e) 12 f) 8

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?