1) Riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje zovemo: a) imenice b) glagoli c) pridjevi 2) Riječi koje stoje uz imenicu zovemo: a) glagoli b) pridjevi 3) Neki leptiri imaju mirisna krila. Imenice su: a) leptiri b) mirisna c) krila 4) Maštovit, zelena, zlatna po vrsti riječi su : a) imenice b) glagoli c) pridjevi 5) Smeđa, lijepa, nježan odgovaraju na pitanje a) kakvo je što, kakav je tko? b) čije je što, čiji je tko? 6) Ivan je igrao nogomet na igralištu. Glagol je: a) igrao b) nogomet c) je igrao 7) Odaberi odgovor u kojem se nalaze 3 pridjeva: a) skakati, malen, dobar b) prijatelj, cvjetni, školski c) bijela, srebrni,čudesne 8) Odaberi pridjeve koji odgovaraju na pitanje čije je što: a) lijep, visok, aktivan b) brz, spor, velik c) bratovo, Emino, mamino 9) Pronađi VLASTITE imenice u rečenici. Moj prijatelj iz Zagreba rekao mi je da ljetuje na otoku Mljetu. a) Zagreb b) otoku c) Mljet 10) Kako glasi glagol od imenice cvijet? a) cvjetati b) cvjetni c) cvijetati 11) Od imenice skok načini glagol a) skočiti b) skakanje c) skokovi 12) Izdvoji glagol: a) spavač b) spavanje c) spavati 13) Glagoli su riječi koje: a) imenuju gdje se netko nalazi b) izriču što netko radi ili što se zbiva c) opisuju imenice

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?