Brže osmislite bolja predavanja
1) Crtež koji jednoznačno određuje oblik proizvoda, mjere, materijal, postupke izrade i sve ostalo što je važno za korisnika naziva se a) tehnički crtež b) fotografija c) akvarel 2) Norma je a) prostoručno crtanje b) skup pravila, uputa i metoda koje se odnose na neko područje ljudske djelatnosti, a sastavnice su međunarodnih sporazuma c) označavanje mjera na crtežu 3) Što ne čini pribor za tehničko crtanje a) olovka b) škare c) trokuti 4) Okomiti pravci se a) ne sijeku b) sijeku se pod prvim kutem ( 90 stupnjeva ) c) se sijeku pod bilo kojim kutem 5) Usporedni (paralelni) pravci a) se nikada ne sijeku, sve njihove točke su međusobno jednako udaljene b) sijeku se 6) Format papira a) je prostoručno crtanje ( bez pribora) na papiru b) je papir na koji crtamo tehnički crtež, a ima točno određene mjere 7) Koja od crta nije normirana a) puna široka b) isprekidana (crtkana) c) valovita 8) Vidljive bridove crtamo a) punom širokom crtom, olovkom B b) punom uskom crtom, olovkom H c) isprekidanom crtom, olovkom H 9) Normirani postupak označavanja mjera na tehničkom crtežu nazivamo a) skiciranje b) šrafiranje c) kotiranje 10) Označi točne tvrdnje a) glavna kotna crta ili mjernica crta se između pomoćnih kotnih crta i usporedna je s bridom koji kotiramo b) kotne strelice crtaju se tako da vrh strelice dodiruje pomoćnu kotnu crtu, ali je ne prelazi c) pomoćne kotne crte crtaju se paralelno na brid koji kotiramo 11) Označi točne tvrdnje - kotni broj a) piše se na sredini mjernice tako da je ne dodiruje b) je mjera u mm, s tim da se oznaka "mm" piše uz broj c) je stvarna veličina koju mora imati izrađeni proizvod 12) Mjerilo a) je omjer nacrtane i stvarne veličine predmeta b) je naprava kojom nešto mjerimo npr.metar, ravnalo .. 13) Razlikujemo a) prirodno i umjetno mjerilo b) umanjeno, uvećano i prirodno mjerilo c) malo, srednje i veliko mjerilo 14) Označi točne tvrdnje - prirodno mjerilo a) ima oznaku M1:1 b) znači za je predmet na crtežu istih dimenzija kao i u stvarnosti c) treba izbjegavati crtanje u tom mjerilu 15) Ortogonalne( pravokutne ) projekcije su : a) nacrt b) tlocrt c) bokocrt 16) jedna ortogonalna projekcija ima a) jednu dimenziju b) dvije dimenzije c) tri dimenzije 17) Nacrt je a) pogled sprijeda b) pogled sa strane c) pogled odozgo 18) Bokocrt je a) pogled sprijeda b) pogled sa strane c) pogled odozgo 19) Tlocrt je a) pogled sprijeda b) pogled sa strane c) pogled odozgo

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti