50 - ∞ - 6 * 30 < 4 * ❒, 0 - 40 - 6 * 30 > 4 * ❒, 30-70 - 70*20<50*❒<60*60, 0-9 - 570+❒ < 580, 11- ∞ - 570+❒ > 580,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?