1) Fe-hér szí-nű-re me-sze-lem a szo-ba fa-lát. a) b) c) d) 2) Tej-szí-nes tész-ta lesz az e-béd. a) b) c) d) 3) Az asz-tal mel-lett két szék van. a) b) c) d) 4) Az a-szalt szil-va fi-no-mabb, mint a gesz-te-nye-pü-ré. a) b) c) d) 5) Sza-bi-val kó-kusz-go-lyót ké-szí-tet-tünk. a) b) c) d) 6) A szo-bá-ban a szek-rény előtt sző-nyeg van. a) b) c) d) 7) Ez a bo-szor-kány nem i-jesz-tő. a) b) c) d) 8) Sze-rin-ted mi-lyen mesz-sze van a má-szó-ka? a) b) c) d)

Sz hang automatizálása mondatokban

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?