Brže osmislite bolja predavanja
22.34, 22.03, 22.087, 13.87, 12.34, 12.09, 12.009, 2.8, 2. 5, 2.37.

Uspoređivanje decimalnih brojeva

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti