1) 0 C-dúr a) a-moll b) d-moll c) g-moll d) c-moll e) h-moll f) fisz-moll 2) 1b F-dúr a) d-moll b) a-moll c) fisz-moll d) e-moll e) g-moll f) h-moll 3) 2b B-dúr a) g-moll b) e-moll c) fisz-moll d) a-moll e) h-moll f) d-moll 4) 1# G-dúr a) e-moll b) g-moll c) fisz-moll d) a-moll e) h-moll f) c-moll 5) 2# D-dúr a) h-moll b) e-moll c) fisz-moll d) d-moll e) g-moll f) a-moll 6) 3# A-dúr a) fisz-moll b) e-moll c) c-moll d) g-moll e) d-moll f) a-moll 7) 3b Esz-dúr a) c-moll b) e-moll c) a-moll d) d-moll e) fisz-moll f) h-moll

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?