Brže osmislite bolja predavanja
1) PATRICK U KASICI IMA KOVANICU OD 2 KUNE I KOVANICU OD 5 KUNA. KOLIKO KUNA PATRICK IMA U KASICI? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 2) BORNA IMA 13 KUNA, A FABIANO 14. KOLIKO KUNA JE POTREBNO BORNI DA BI IMAO JEDNAKO KAO I FABIANO? a) 0 KN b) 1 KN c) 2 KN d) 3 KN 3) ANTONIO IMA NOVČANICU OD 10 KUNA I 2 KOVANICE OD 2 KUNE. KOLIKO UKUPNO KUNA IMA ANTONIO? a) 10 KN b) 12 KN c) 14 KN d) 16 KN 4) STEFANI JE JUČER U KASICU STAVILA NOVČANICU OD 10 KUNA I 2 KOVANICE OD 1 KUNE. DANAS JE IZ KASICE IZVADILA JEDNU KOVANICU OD 1 KUNE. KOLIKO KUNA JOJ JE OSTALO U KASICI? STEFANI JE JUČER U KASICU STAVILA NOVČANICU OD 10 KUNA I 2 KOVANICE OD 1 KUNE. DANAS JE IZ KASICE IZVADILA JEDNU KOVANICU OD 1 KUNE. KOLIKO KUNA JOJ JE OSTALO U KASICI?  a) 10 KN b) 11 KN c) 12 KN d) 13 KN 5) LARA JE IMALA 15 KUNA. U TRGOVINI JE JABUKE PLATILA 14 KUNA. KOJA KOVANICA JOJ JE OSTALA? a) 1 KN b) 2 KN c) 5 KN 6) ALEKSANDRA BROJI NOVAC. S LIJEVE STRANE STAVLJA NOVČANICU OD 10 KUNA. S DESNE STRANE STAVLJA KOVANICU OD 5 KUNA I 3 KOVANICE OD 2 KUNE. S KOJE STRANE IMA VIŠE NOVACA? a) S LIJEVE STRANE b) S DESNE STRANE c) IMA JEDNAKO 7) LUCAS IMA 2 KOVANICE OD 2 KUNE I 1 KOVANICU OD 1 KUNE. SEBASTIJAN IMA 1 KOVANICU OD 5 KUNA. TKO IMA VIŠE? a) LUCAS IMA VIŠE b) SEBASTIJAN IMA VIŠE c) IMAJU JEDNAKO

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti