1) Mi a neve az F-nek, ha felmeljük? (#) a) Fesz b) Fisz c) G 2) Mi a neve az F-nek, ha leszállítjuk? (b) a) Fesz b) Fisz c) E 3) Mi a neve a H-nak, ha felemeljük? (#) a) Hesz b) Hisz c) Bé 4) Mi a neve az H-nak, ha leszállítjuk? (b) a) Hesz b) Hisz c) Bé 5) Mi lesz a C neve, ha felemeljük? (#) a) Cisz b) Cesz c) D 6) Mi a neve az C-nek, ha leszállítjuk? (b) a) Cisz b) Cesz c) H 7) Mi lesz az A neve, ha felemeljük? (#) a) Asz b) Aisz c) H 8) Mi lesz az A neve, ha leszállítjuk? (b) a) Asz b) Aisz c) G 9) Mi lesz a G neve, ha felemeljük? (#) a) A b) Gesz c) Gisz 10) Mi lesz az E neve, ha felemeljük? (#) a) F b) Eisz c) Esz

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?