Brže osmislite bolja predavanja
1) Idem u a) Zagreb na Trg bana Jelačića. b) zagreb na Trg bana Jelačića. c) Zagreb na trg bana Jelačić. 2) Živim u a) Slavonskom brodu pored save. b) Slavonskom Brodu pored Save. c) Slavonskom Brodu pored save. 3) Penjao sam se a) na zrinsku goru b) na Zrinsku Goru. c) na Zrinsku goru. 4) Posjećujem prijateljicu a) u Zadarskoj ulici. b) u zadarskoj Ulici. c) u Zadarskoj Ulici. 5) Knjige posuđujem a) u gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić. b) u Gradskoj Knjižnici Juraj Šižgorić. c) u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić. 6) Učenik sam a) Osnovne škole Fausta Vrančića. b) osnovne škole Fausta Vrančića c) Osnovne škole fausta vrančića. 7) Na nebu a) sam ugledala velikog medvjeda. b) sam ugledala Velikog medvjeda. c) sam ugledala velikog Medvjeda.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti