1) Što je drama? 2) Što je dijalog? 3) Što je monolog? 4) Kako prepoznajemo didaskaliju u tekstu? 5) Navedi obilježja lirike. 6) Pojasni pripovjedača u 1. osobi jednine. 7) Što je usporedba? Navedi jedan primjer za usporedbu. 8) Koja su obilježja himne? 9) Kako nazivamo vrstu lirske pjesme s temom prirode, krajolika? 10) Pojasni pojam dijalektna književnost. 11) Navedi značajke domoljubne pjesme! 12) Nabroj vrste karakterizacije lika. 13) Pojasni pojam književna vrsta! 14) Nabroj vrste pjesničkih slika. 15) Što je usporedba? 16) Navedi obilježja ljubavne pjesme! 17) Pojasni karakterizaciju lika postupcima? 18) Navedi obilježja epike. Kako dijelimo epiku? 19) Što je fabula? 20) Što je epitet? Navedi dva epiteta. 21) Nabroj dijelove fabule i objasni svaki dio fabule! 22) Pojasni pojam vezani stih. 23) Nabroj tri vrste strofa. 24) Koje je stilsko sredstvo prisutno u rečenici "...kad je jablan grlio dugu"? 25) Nabroj četiri epske vrste. 26) Pojasni pojam rime i navedi dvije vrste rime. 27) Koja je razlika između subjektivnog i objektivnog opisa?

Književni pojmovi, - ponavljanje 5.razred

Tema

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?