Prvi pribrojnik je 5, drugi pribrojnik je 2. Koliki je zbroj?, Koliki je zbroj brojeva 1 i 9?, Izračunaj 6+3 . Zamijeni mjesta pribrojnicima i ponovno izračunaj zadatak., Kolika je razlika brojeva 10 i 2?, Koliki je umanjenik ako je umanjitelj 2, a razlika 5?, Koji su brojevi veći od 12, a manji od 19?, Koji su brojevi veći od 8, a manji od 13?, Poredaj brojeve od najvećeg do najmanjeg: 5, 15, 14, 9, 18, 1, 12 , Rastavi brojeve na desetice i jedinice: 8, 10, 15, 19, 3, 1, 20, Koji brojevi imaju: 0D i 1J, 1D i 3J, 2D i 0J, 1D i 9J, 0D i 3J?, Reci 4 jednoznamenkasta broja., Reci 4 dvoznamenkasta broja., Koji broj je sljedbenik broja 13?, Koji broj je sljedbenik broja 9?, Koji broj je prethodnik broja 17?, Koji broj je prethodnik broja 20?.

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?