Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko kuna ima na slici? a) 1kn b) 2kn c) 3kn 2) Koliko kuna ima na slici? a) 1kn b) 2kn c) 5kn 3) Koliko kuna ima na slici? a) 1kn b) 2kn c) 5kn 4) Koliko kuna ima na slici? a) 2kn b) 4kn c) 6kn 5) Koliko kuna ima na slici? a) 7kn b) 8kn c) 6kn 6) Koliko kuna ima na slici? a) 7kn b) 8kn c) 9kn 7) Koliko kuna ima na slici? a) 10kn b) 9kn c) 8kn 8) Koliko kuna ima na slici? a) 9kn b) 10kn c) 11kn 9) Koliko kuna ima na slici? a) 1kn b) 20kn c) 10kn 10) Koliko kuna ima na slici? a) 10kn b) 11kn c) 12kn 11) Koliko kuna ima na slici? a) 12kn b) 13kn c) 14kn 12) Koliko kuna ima na slici? a) 15kn b) 16kn c) 14kn 13) Koliko kuna ima na slici? a) 14kn b) 15kn c) 16kn 14) Koliko kuna ima na slici? a) 10kn b) 20kn c) 15kn 15) Koliko kuna ima na slici? a) 10kn b) 15kn c) 20kn

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti