Brže osmislite bolja predavanja
1) Osigurač štiti strujni krug od kratkog spoja i preopterećenja. a) Da b) NE 2) Žutozelenom bojom bojom izolacije označava se a) nulti vod b) fazni vod c) zaštitni vod 3) Smeđom ili crnom bojom izolacije označava se a) nulti vod b) fazni vod c) zaštitni vod 4) Plavom bojom bojom izolacije označava se a) nulti vod b) fazni vod c) zaštitni vod 5) Simbol na slici predstavlja a) trošilo (žarulja) b) električni vod c) izvor električne struje d) prekidač 6) Simbol na slici predstavlja a) trošilo (žarulja) b) električni vod c) izvor električne struje d) prekidač 7) Simbol na slici predstavlja a) trošilo (žarulja) b) električni vod c) izvor električne struje d) prekidač 8) Simbol na slici predstavlja a) trošilo (žarulja) b) električni vod c) izvor električne struje d) prekidač 9) Namjerno oslabljeni dio strujnog kruga koji štiti električnu instalaciju od kratkog spoja i preopterećenja naziva se: a) pomagač b) izazivač c) osigurač d) dojavljivač 10) Kvar na rastalnom električnom osiguraču otklanja se zamjenom: a) glave osigurača b) uloška c) kontaktnog umetka d) kućišta 11) Automatski električni osigurači najčešće su izrađeni kao kombinacija: a) dvaju vodiča b) elektromotora i elektromagneta c) elektromagneta i bimetala 12) Namjerno oslabljeni dio strujnog kruga koji štiti električnu instalaciju od kratkog spoja i preopterećenja naziva se: a) pomagač b) osigurač c) izmjenjivač d) dojavljivač 13) Potrošnja električne energije mjeri se u a) V (voltima) b) A (amperima) c) kW (kilovatima) d) kWh (kilovat satima)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti