Brže osmislite bolja predavanja
1) Gdje je brod? a) Na boci b) U boci c) Iznad boce 2) Gdje je curica? a) Ispod stola b) Na stolu c) Iznad stola 3) Gdje je kapa? a) Ispod dječaka b) U rukama c) Na glavi 4) Gdje je zeko? a) Iznad stola b) Ispod stola c) Pokraj stola 5) Gdje su muž i žena? a) Na kući b) Iza kuće c) Ispred kuće

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti