Brže osmislite bolja predavanja
1) Toplina prelazi s hladnijeg na toplije tijelo a) DA b) NE 2) Zadaća hladnjaka je da oduzima toplinu iz namirnica i ispušta je u okolni prostor a) DA b) NE 3) Osim u kućanstvima hladnjaci se upotrebljavaju u bolnicama, tvornicama, ljekarnama a) DA b) Ne 4) Kompresor hladnjaka potiskuje i tjera na kruženje sredstvo za hlađenje u hladnjaku a) DA b) NE 5) Sustavom hlađenja u hladnjaku upravlja se pomoću a) isparivača b) kondenzatora c) termostata d) elektromotora 6) Kao rashladni medij danas se u hladnjacima primjenjuje a) acetilen b) dušik c) vodik d) hidrirani derivat freona 7) Optimalna temperatura za čuvanje hrane u hladnjaku je a) 3 do 5 0 c b) 9 do 12 0 c c) 9 do 12 0 c 8) Toplinu hladnjaka okolici predaje a) isparivač b) kondezator c) kompresor d) termostat 9) Prema vrsti namirnice se mogu čuvati u zamrzivaču na temperaturi a) 9 do 12 0 c b) 4 do 8 0 c c) 15 do 32 0 c

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti