Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se još može zapizati 29/9 a) 3 3/9 b) 3 2/8 c) 3 9/2 d) 3 2/9 e) 2 3/9 2) Razlomak 3 888888/9999999999999999999 je a) Pravi b) Nepravi c) Mješoviti d) Brojnik e) Nazivnik f) Razlomačka crta 3) Razlomak čini x, razlomačka crta i nazivnik a) Mješoviti broj b) Brojenik c) Brojnik d) Nazivnik 4) Kako se još može zapisati razlomak 9 7/8 a) 79/8 b) 78/9 c) 70/8 d) 76/7777777

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti