Brže osmislite bolja predavanja
1) č ili ć a) MAČKA b) MAĆKA c) MAČIĆ 2) Č ILI Ć a) ĆUDO b) ČUDO c) ČIČAK 3) Č ILI Ć a) ZADAĆA b) ZADAČA c) ZADAĆICA 4) Č ILI Ć a) PLESAČ b) PLESAĆ c) PLESAČICA 5) Č ILI Ć a) HOĆU b) NEČU c) NEĆU 6) Č ILI Ć a) ČAMAC b) PROLJEČE c) ČIČAK 7) IJE ILI JE a) MLIJEKO b) LIJEPO c) MLJEKO 8) IJE ILI JE a) LJEČNIK b) LIJEČNIK c) LIJEČITI 9) IJE ILI JE a) CVJEĆE b) CVIJEĆE c) CVJETIĆ 10) IJE ILI JE a) DJEČAK b) PAPUČE c) DIJEČAK 11) DŽ ILI Đ a) ĐURĐICA b) DŽURĐICA c) DŽIP 12) DŽ ILI Đ a) ROĐENDAN b) RODŽENDAN c) DŽEP

RIJEČI SA Č, Ć, IJE, JE, DŽ I Đ

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti