Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja riječ označava imenicu? a) plav b) lopta c) pjevam 2) Imenice su: a) riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave b) riječi kojima izričemo tko što radi i što se događa c) riječi koji odgovaraju na pitanje kakvo je što i čije je što 3) Spavam u krevetu. Glagol je: a) u b) krevetu c) spavam 4) Koja riječ je glagol? a) ležim b) lonac c) sunce 5) Pridjev je: a) plivam b) plaža c) morski 6) Sunčam se i učim na pješčanoj plaži. Pridjev je: a) učim b) pješčanoj c) sunčam se 7) Pridjevi nam govore: a) što se zbiva b) tko što radi c) kakvo je što i čije je što 8) Ivanina baka je stara.Ivanina je: a) imenica b) pridjev c) glagol 9) Baka Marija peče izvrsne kolače. Vlastita imenica je: a) baka b) kolače c) Marija 10) Vlastite imenice pišu se: a) malim slovom b) velikim slovom 11) Što NIJE glagol: a) kiša b) zijeva c) vičem 12) Pridjev nije: a) Markov b) zeleno c) voljeti

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti