Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje vrste modelacije poznajemo? a) koloristička b) tonska c) linearna d) grafička 2) Postizanje privida volumena na plohi mijenjanjem gustoće točaka ili crta nazivamo a) Tonska modelacija b) Koloristička modelacija c) Linearna modelacija d) Grafička modelacija 3) Na ovoj fotografiji uočavamo: a) Grafičku modelaciju b) Tonsku modelaciju c) Linearnu modelaciju 4) Privid prostora i volumena tonovima boje nazivamo a) Grafička modelacija b) Koloristička modulacija c) Tonska modelacija d) Linearna modelacija 5) Tekstura koja je stvorena korištenjem linije je a) tonska tekstura b) koloristička tekstura c) linearna tekstura

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti