Potoke, rječice i rijeke nazivamo vodama ____. One teku od ____ prema ____. Najveće tekućice su ____ , a najmanje su ____. Poredaj stajaćice po veličini:____, ____, ____, ____ U vodama tekućicama rastu ____, ____, vodena ____.Uz obale potoka i rijeka najćešće rastu ____,____ i joha. U gorskim, hladnim i ____ potocima živi ____. U mirnim, ____ rijekama žive šaran, ____, som i smuđ. Zaštićena životinja, jer je ima sve manje u prirodi, a hrani se ribom i rakovima, zove se ____ Trska, ____ i močvarna perunika rastu uz vode ____. Biljke velikih zelenih ____ i cvijetova koje plivaju na površini vode nazivamo ____ i lokvanj. ____ samo dio svog života provode u vodi kao punoglavci. Ličinke ____ i vretenca razvijaju se u ____, a kao odrasli kukci žive u ____. ____, rodu i ____ patku zovemo ptice ____.

VODE TEKUĆICE I STAJAĆICE I ŽIVI SVIJET U NJIMA

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?