Brže osmislite bolja predavanja
1) Mjerna jedinica za napon je volt. a) DA b) NE 2) Frekvencija izmjenične struje je 50 herca. a) DA b) NE 3) Mjerna jedinica za snagu je: a) VOLT ( V ) b) AMPER ( A ) c) VAT ( W ) 4) Napon javne gradske mreže je: a) 100 V b) 230 W c) 230 V 5) AC je oznaka za izmjeničnu struju. a) DA b) NE 6) DC je oznaka za: a) GENERATOR b) ELEKTROMOTOR c) ISTOSMJERNU STRUJU 7) Generator je energetski stroj čiji se rad zasniva na elektromagnetskoj indukciji. a) DA b) NE 8) Glavni dijelovi generatora su stator i rotor. a) Da b) NE 9) Transformator je stroj koji služi za promjenu vrijednosti napona i jakosti struje. a) DA b) NE 10) Elektromotor pretvara električnu energiju u: a) TOPLINSKU b) ZRAČNU c) MEHANIČKU d) ZVUČNU 11) Dinamo na biciklu je mali generator izmjenične struje. a) DA b) NE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti