1) Drveća u primorskoj vazdazelenoj šumi su: a) hrast crika, bor, čempres b) bukva, hrast, smreka c) jablan, grab, lipa 2) Na kojim otocima rastu najljepše borove šume? a) Braču i Krku b) Mljetu i Braču c) Mljetu i Hvaru 3) Po kojem plodu se prepoznaje hrast crnika? a) žiru b) češeru c) orahu 4) Kako se zove posebno zaštićena ptica koja se gnijezdi na Cresu? a) galeb b) bjeloglavi sup c) češljugar 5) Koja je najpoznatija zelena alga? a) jadranski klobučić b) morska salata c) jadranski bračić 6) Najpoznatija smeđa alga u Jadranskome moru je: a) jadranski bračić b) morska salata c) jadranski klobučić 7) Kako se zove naš najveći školjkaš? a) periska b) ježinac c) jastog

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?