Brže osmislite bolja predavanja
1) Tko je ujedinio nekoliko različitih turskih plemena ? a) Osman b) Mehmed c) Matija Korvin d) Ivan Zapolja 2) Koja je bitka bila 1396. godine ? a) bitka na Kosovu polju b) bitka na rijeci Marici c) bitka kod Nikopolja d) bitka kod Ankare 3) Kada je osvojen Carigrad a) 1389. b) 1402. c) 1493. d) 1453. 4) Tko je 1458. došao na prijestolje? a) Petar Berislavić b) Matija Korvin c) Ludovik drugi d) Sulejman Veličanstveni 5) Bitka na Krbavskom polju bila je ... a) 1522. b) 1526. c) 1493. d) 1513. 6) Potkraj 13 . stoljeća na prijestolje dolazi ... a) Ferdinand Habsburški b) Rudolf Habsburški c) Nikola Jurišić d) Petar Kružić 7) Kada je Ferdinand Habsburški izabran za kralja i gdje? a) 1.siječnja 1527. U Cetingradu b) Na Mohačkom polju 1526. c) U Sigetu 1566. d) U Carigradu 1453. 8) Kada je bila bitka kod Sigeta? a) 1593. b) 1532. c) 1537. d) 1566. 9) Kada je bio Žitvanski mir? a) 1601. b) 1606. c) 1547. d) 1564.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti