1) 16.2*3.5 a) 54.3 b) 245.678 c) 467.45 d) 56.70 e) 547.2 f) 890.7 2) 1.05*5.007 a) 5.25735 b) 628.45 c) 7329.89 d) 46483.78 e) 772.90 f) 67.4 3) 4.35*3.5 a) 746.89 b) 46382.0 c) 15.225 d) 789.4 e) 75.0 f) 627.8 4) Dva decimalni broja množe se kao: a) Kao kekse b) Kao mjerne jedinice c) Kao čokolade d) Kao prirodne brojeve e) Kao Decimalni dio f) Kao cijeli dio 5) U dobivenu u umnošku decimalna točka smještena se tako da broj decimala: a) Umnoška b) Mjerne jedinice c) Djelitelja d) Mjere za masu

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?