Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje je drugo ime za korona virus? a) COVID-19 b) ptičja gripa c) ruska gripa 2) Kojeg datuma slavimo međunarodni dan životinja? a) 4. listopada b) 5. travanja c) 12. svibnja 3) Smiju li se dirati izloženi predmeti u muzeju? a) da b) ne 4) Koji je drugi naziv za zubara? a) Liječnik b) Ljekarnik c) Stomatolog 5) Kojeg dana datuma slavimo Uskrs? a) Subota b) Srijeda c) Nedjelja 6) Što je voće? a) mrkva b) jagoda c) jabuka 7) Koji je drugi naziv za cestu? a) Kolnik b) Semafor c) Pločnik 8) Po čemu vozi vlak? a) Zrakom b) Tračnicama  c) Cestom 9) Po čemu vozi avion? a) zrakom b) Cestom c) Tračnicama 10) Koja je vrsta crtanog filma dragon ball z? a) anime b) lutkarsti c) animirani

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti