Brže osmislite bolja predavanja
1) Tko je i kada ujedinio turska plemena? a) Sulejman Veličanstveni, u 14.st. b) Osman, u 14.st. c) Osman, u 13.st. d) Sulejman Veličanstveni u 13.st. e) Mehmed, u 14.st. f) Mehmed, u 13.st. 2) Kako se zove porez koji je plaćao kršćansko stanovništvo? a) timar b) raja c) ejalet d) harač 3) Koje je godine bila bitka na Marici? a) 1371. b) 1389. c) 1390. d) 1370. e) 1453. f) 1526. 4) Koje godine su Osmanlije osvojile Beograd? a) 1421. b) 1521. 5) Realna unija je... a) zajednica dviju ili više država povezanih čvrstim vezama  b) zajednica između Osmanlija i Hrvata 6) 1537. godine u ruke Osmanlija pada... a) Modruš b) Zadar c) Trsat d) Bag e) Klis f) Trogir 7) Kada je bio Žitvanski mir? a) 1604. b) 1506. c) 1606. 8) Arhaično a) novo b) staro, drevno 9) Kandija je turski naziv za otok... a) Krk b) Kretu c) Korčulu 10) Širenje muslimanske vjere i kulture je ... a) Muslimanizacija b) Osmanlizacija c) Islamizacija

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti