1) Mennyi 5x3=? a) 10 b) 15 2) Mennyi 10x4=? a) 40 b) 45 3) Mennyi 10x10=? a) 90 b) 100 4) Mennyi 5x6=? a) 35 b) 30 5) Mennyi 5x9=? a) 40 b) 45 6) Mennyi 10x8=? a) 80 b) 70 7) Mennyi 5x5=? a) 20 b) 25 8) Mennyi 5x6=? a) 25 b) 30 9) Mennyi 5x10=? a) 50 b) 55

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?