Brže osmislite bolja predavanja
PONORNICA  - Tekućica koja nakon dijela površinskog toka ponire u podzemlje kroz otvor koji nazivamo ponor te nastavlja otjecati u podzemlju., RIJEČNI REŽIM - Način opskrbe tekućice vodom: sočnicom, kišnicom, snježnicom i temeljnicom u različitim udjelima., SEDRA - Vrsta šupljikave sedimentne vapnenačke stijene koja nastaje u koritima krških tekućica na mjestima gdje voda prska (tipično brzice), idealno obraslim mahovinom. na takvim se mjestima može istaložiti kacij karbonat (kalcit) ako ga je dovoljno otopljeno u vodi. Taloženjem sedre nastaju i rastu pregrade i slapišta., VRULJA - Podmorsko vrelo, izvor slatke ili boćate vode u kršu ispod mora. U krškom priobalju slatka voda ispunjava pukotine i kanale i ispod morske razine, pa su duž dinarske obale poznate vrulje, gdje voda u more izlazi pod tlakom., DELTA - Oblik razgranatoga riječnog ušća nalik na veliko grčko slovo Δ (delta)., ESTUARIJ - U kopno uvučeno riječno ušće. Na niskim pjeskovitim obalama ima ljevkasti oblik., HIDROELEKTRANA - Elektrana u kojoj strojeve za proizvodnju električne energije pokreće snaga tekuće vode., PORJEČJE - Područje s kojega nekoj tekućici pritječe voda, površinski i podzemno. Porječja su omeđena i međusobno odvojena razvodnicama., RAZVODNICA - Granica između dva porječja ili dva slijeva. Površinska razvodnica praktički je crta koja prolazi uzvišenjima, a podzemna ovisi o pukotinama i poroznosti stijena., SLIJEV - Prostor s kojega nekome moru ili jezeru pritječe voda, površinski i podzemno. Sljevovi su međusobno odvojeni razvodnicama.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti